Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kære medlem af Holbæk Badminton Klub

DU INDKALDES HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Holbæk Badminton Klub afholder ordinær generalforsamling tirsdag, den 28. maj 2024 kl. 19:00 i Holbæk Sportsby, Sports Alle 1, 4300 Holbæk.

Klubben giver aftensmad kl. 18.30 (inden generalforsamlingen). Ønsker du at spise med, bedes du give besked til Ole Colberg på formand@hbk.dk senest onsdag den 22. maj 2024. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formand Ole Colberg på formand@hbk.dk senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning- suppleret af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
3. Indkomne forslag
4. Regnskabet fremlægges til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget – herunder fastsættelse af kontingent for kommende sæson
6. Valg af:
  a. Formand (ulige år)
  b. Kasserer (ulige år)
  c. Sekretær (lige år)
  d. Seniorformand (lige år)
  e. Ungdomsformand (lige år)
  f. Veteran- og motionistformand (ulige år)
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

På bestyrelsens vegne Torben Henningsen 
Sekretær 

Tilmeld her, eller på mail

Del nyheden

Seneste nyheder