Om klubben

Sponsorer og samarbejdspartnere

Tusind tak til vores sponsorer og samarbejdspartnere

Vi søger flere sponsorer

I Holbæk Badminton Klub ønsker vi at samarbejde med det lokale erhvervsliv til fælles fordel og udbytte. Ved økonomisk støtte – via sponsorater – håber vi at kunne udvikle og forbedre de sportslige muligheder for HBK’s medlemmer. Samtidig er det formålet, at både HBK spillere og øvrigt interesserede, bliver opmærksomme på de virksomheder, der støtter klubben økonomisk.

Vi har udarbejdet en sponsorkontrakt, der indeholder de forskellige muligheder, vi tilbyder vores sponsorer. I denne sponsorkontrakt har vi dækket en lang række muligheder for sponsorat i HBK som vi mener kan have interesse samt skabe mulighed for udbytte for sponsorerne.

Kontakt sponsorudvalget for yderligere information ved at skrive til sponsor@hbk.dk

Støt vores sponsorer – de støtter os!

Bliv sponsor

1.
KØB AF HJEMMEKAMP I 2. DIVISION
1-årig kontrakt 
Reklame på sociale medier, annonce i SN-Nyt før kamp, speakertjeneste under kamp og evt. reklameindslag.
Pris kr. 3.000 pr. kamp
 
  
2.
KØB AF HJEMMEKAMP I 3. DIVISION (SENIOR 2)
1-årig kontrakt 
Reklame på sociale medier, annonce i SN-Nyt før kamp, speakertjeneste under kamp og evt. reklameindslag.
Pris kr. 1.000 pr. kamp
 
  

3.
KØB AF SPILLERTRØJE
2-årig kontrakt
Fri benyttelse på sociale medier med profilfoto af fotograf. Kan benyttes i firmaets annoncer i anden forbindelse.
Pris inkl. trykudgifter kr. 5.000

Betalingsmuligheder:
•Hele beløbet betales når kontaktens tegnes.
•Beløbet deles op i to rater hvoraf 1. rate betales når kontrakten tegnes og hvor 2. rate betales ved start af sæson to i kontraktens aftale.

Køb af spillertrøje
  
4.
A-SKILT
1-årig kontrakt
Skilte står omkring banen under holdkampe og turneringer.
Pris inkl. trykudgifter kr. 2.500
A-skilt
  
5.
BANNER PÅ VÆG
1-årig kontrakt
Banneret hænger fast på hallens bagvæg.
Pris inkl. trykudgifter kr. 3.000
Banner
  
6.
STÆVNESPONSOR
1-årig kontrakt
Mulighed for reklameindslag ved vores stævner og reklame i programmet. 2 stævner i alt
Pris kr. 8.000
 
  
ØVRIGT
•Alle beløb er ekskl. moms Betalingstidspunkt aftales mellem parterne.
•Alle sponsorer bliver lagt på vores hjemmeside, hvor man kan komme videre til firmaets webportal.
•Virksomheden levere filer til tryk.
•Aftalen gælder for sæsonen 2021/2022. Dog kan en særlig aftale specificeres i kontrakten.
•Genforhandling sker i juni måned 2022.