Om klubben

Bestyrelsen

Ole Colberg

Formand
22 60 19 81
formand@hbk.dk

Vankant

næstformand
naestformand@hbk.dk

Lene Martensen

Ungdomsformand
ungdom@hbk.dk

Katja Elm Sandal

seniorformand
29 69 77 31
senior@hbk.dk

Dorte Olesen

Veteran/motionistformand
29 82 48 06
veteran@hbk.dk

Lone Sloth Møller

Sekretær

Pernille Lunden

Kasserer
21 81 79 53
kas@hbk.dk

Peter Espersen

Menigt medlem

Jan Gottschalck

Suppleant

Vakant

Suppleant