Holbæk Badminton klub

Børneattester

Folketinget vedtog i 2005 Lov om børneattester, også kaldet pædofiliattester. Loven har gjort det obligatorisk at indhente børneattester i en række situationer. I Kulturministeriets ‘Redegørelse om reglerne for børneattester’, fremgår det, at:

”Reglerne om indhentelse af børneattester favner bredt og blandt andet dækker beskæftigelsen af den frivillige træner i den lokale fodboldklub m.v.. Den nuværende regulering af indhentelsen af børneattester betyder, at der skal indhentes børneattester ved ansættelse af personer, som skal have direkte kontakt med børn under 15 år.”


Loven trådte i kraft 1. juli 2005.

I HBK tager vi dette alvorligt! Vi er således forpligtet til at indhente en børneattest for alle trænere og ledere m.m., der har direkte kontakt med børn under 15 år.

Proceduren for at indhente børneattester har ændret sig markant. I dag indhenter man børneattester online på Politiets hjemmeside (www.politi.dk). Man ansøger Politiet om en attest, hvor den enkelte skal give tilladelse hertil. Hvis alt er i fineste orden, sender Politiet en bekræftelse på, at man kan gøre brug af den enkelte person i relationer med børn under 15 år.


Du kan læse mere om børneattester her:

Om straffeattester
Vejledning om børneattester
Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (pdf)
Pligt til at indhente børneattester på Kulturministeriets hjemmesidee

Med venlig hilsen

Bestyrelsen