Invitation til generalforsamling 2023

Hermed indkaldelse til Generalforsamling i Holbæk Badmintonklub d. 24. maj kl. 19 i Holbæk Sportsby.

NB! Formanden tilbyder dagens ret kl. 18.30 (tilmelding nødvendig – på formand@hbk.dk eller nederst på denne side)

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent 
 2. Formanden aflægger beretning- suppleret af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget – herunder fastsættelse af kontingent for kommende sæson
 5. Indkomne forslag – oplæg til vedtægtsændringer (Download her)
 6. Valg af:
  1.  Formand (ulige år)
  2.  Kasserer (ulige år)
  3.  Sekretær (lige år)
  4.  Seniorformand (ulige år)
  5. Ungdomsformand (lige år)
  6. Veteran- og motionistformand (ulige år)
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt 
 9.  

Vedtægter • HBK – Holbæk Badminton Klub

Tidligere referater fra generalforsamlinger

Venlig hilsen Holbæk Badmintonklub

NB! Formanden tilbyder dagens ret kl. 18.30 (tilmelding nødvendig)

Del nyheden

Seneste nyheder